Úvod

STAVÍME ZCELA UNIKÁTNÍ ZÁVOD V HORNÍ SUCHÉ

Použitá technologie je neutrální k životnímu prostředí. Závod je energeticky soběstačný.

Účelem je

  • z odpadu vyrobit produkt pomocí nové biotechnologie,
  • vyrobit zelený zemní plyn (biometan),
  • postavit a provozovat závod na principu technologie neutrální k životnímu prostředí.