O nás

Z náhodného setkání skupiny lidí v závodě v rakouském Zwentendorfu vzešlo rozhodnutí postavit a provozovat i v České republice ekologické zařízení k recyklaci bioodpadu, stejného typu, které tam úspěšně funguje již od roku 2007.

V roce 2013 zastupitelstvo obce Horní Suchá odsouhlasilo umístění stavby na svých pozemcích v Průmyslové zóně František.

Ve stejném roce byla zahájena spolupráce s významnými odpadářskými společnostmi v Moravskoslezském kraji, tato pokračuje dodnes. Následně zpracovaný marketingový průzkum trhu v oblasti vzniku a nakládání s bioodpady potvrdil potřebu postavit zařízení tohoto typu v kraji.

Společnost má svého zástupce v řídicí skupině pro tvorbu Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje na období 2016 až 2026.

Dne 27.2.2018 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby, v květnu 2019 pak stavební povolení. Nyní připravujeme výběrové řízení na generálního dodavatele.

V létě roku 2020, po výběru zhotovitele, bude zahájena výstavba a ve třetím čtvrtletí roku 2021 plánujeme postupné spuštění provozu a s tím spojené zpracování bioodpadu, zahájení dodávek bioCNG, koncentrovaného organického hnojiva a dalších vedlejších produktů.

Jsme zde pro vás, nabízíme spolupráci v oblasti služeb a prodeje, rozšiřte náš projektový tým sestavený z inženýrů, stavařů, finančníků, projektantů, založený v roce 2013.